TOPlist
„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených medzi Detským domovom Púchov a druhými zmluvnými stranami v období od 01.01.2011.

Zverejnenie je prevedené v súlade s § 5a, ods. 1 a 2 zákona č.546/2010 Z.z.  a § 5b, ods. 1 a 2 zákona č.546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Faktúry

ROK 2016

FAKTÚRY OD 01.01.2016
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2016
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2016
Prehľad zmlúv...

ROK 2015

FAKTÚRY OD 01.01.2015
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2015
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2015
Prehľad zmlúv...

ROK 2014

FAKTÚRY OD 01.01.2014
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2014
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2014
Prehľad zmlúv...

ROK 2013

FAKTÚRY OD 01.01.2013
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2013
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2013
Prehľad zmlúv...

ROK 2012

FAKTÚRY OD 01.01.2012
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2012
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2012
Prehľad zmlúv...

ROK 2011

FAKTÚRY OD 01.01.2011
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2011
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2011
Prehľad zmlúv...

85.rokov

Občianske združenie

DETSKÝ DOMOV PÚCHOV
Štefánikova 832  
020 01 Púchov

Tel: +421 42 4631 244
Tel./Fax: +421 42 4642 378

IČO: 35 995 106

E-mail:
ded.pu@stonline.sk

Copyright © 2017 dedpuchov.sk. Všetky práva vyhradené.

O nás     |     História     |     Z nášho života     |     Občianske združenie     |     Napísali o nás     |     Sponzori     |     Faktúry     |     Kontakt

ROK 2017

FAKTÚRY OD 01.01.2017
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2017
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2017
Prehľad zmlúv...


Napísali
o nás

Sponzori

Faktúry

Kontakt

Z nášho
života

História

Aktuality

O nás