TOPlist

DETSKÝ DOMOV PÚCHOV
Štefánikova 832  
020 01 Púchov

Tel: +421 42 4631 244
Tel./Fax: +421 42 4642 378

IČO: 35 995 106

E-mail:
ded.pu@stonline.sk

Copyright © 2017 dedpuchov.sk. Všetky práva vyhradené.

„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

Detský domov Púchov
Štefánikova č. 832
020 01 Púchov

Riaditeľ:  PhDr. Danka Zemanová

IČO: 35 995 106
DIČ: 2020956795

Tel:        +421 42 463 1244
Tel./fax:
+421 42 464 2378

Kontakt

O nás     |     História     |     Z nášho života     |     Občianske združenie     |     Napísali o nás     |     Sponzori     |     Faktúry     |     Kontakt

E-mail: ded.pu@stonline.sk
Web: www.dedpuchov.sk

Bankové spojenie účtu darov a grantov:
Peň. ústav:
 Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 78 8180 0000 0070 0041 8740

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankové spojenie pre darovací účet občianskeho združenia a 2%:
Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
Č. účtu: SK 08 0900 0000 0051 1939 1945

Kde nás nájdete:

85.rokov

Občianske združenie


Napísali
o nás

Sponzori

Faktúry

Kontakt

Z nášho
života

História

Aktuality

O nás