„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

Kontakt

90.rokov

Občianske združenie


Napísali
o nás

Dokumenty

Sponzori

Z nášho
života

História

O nás

Detský domov vo farbách pozitívnej energie - nasapovazska.sme.sk

Detský domov vo farbách pozitívnej energie


Napísali o nás

Mosty v sociálnoprávnej ochrane detí 2009

Bratislava - 10.-11. 11. 2009, Častá - Papiernička - Už po šiestykrát sa stretli riaditelia detských domovov, zástupcovia Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR, zástupcovia Úradov práce, soc. vecí a rodiny SR a rôzni odborníci, ktorí sa venujú práci s deťmi z detských domovov a v náhradných rodinách. Konferencia sa organizovala pod záštitou predsedu NR SR pána Pavla Pašku a odborným garantom bola ministerka práce, soc. vecí a rodiny SR pani Viera Tomanová.

Na konferencii sa opäť preberali problémy detských domovov vyplývajúce z ich praxe, hľadali sa riešenia k zlepšovaniu práce detských domovov a pozeralo sa dopredu s cieľom vylepšiť systém náhradnej starostlivosti na Slovensku.

Na tejto konferencii sa opäť odovzdávala cena „Z detského domova do rodiny za rok 2009“, ktorou oceňuje Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny tie detské domovy SR, ktoré najviac prispeli k skvalitneniu života detí v detských domovoch a ktorým sa podarilo umiestniť najviac detí z domova do rodín.

Tento ročník priniesol ešte jednu dôležitú informáciu. Počas slávnostnej časti konferencie podpísal predseda Spoločnosti Úsmev ako dar - MUDr. Jozef Mikloško a dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity  - František Matejíčka, zakladajúcu listinu nového Detašovaného pracoviska, ktoré bude sídliť  v sídle „Úsmevu“ v Bratislave.

Tento rok si cenu do vlastných rúk prevzali riaditelia z nasledovných domovov:

Detský domov Púchov

Detský domov Liptovský Hrádok

Detský domov Prešov - Cemjata

Detský domov Mlynky - Biele Vody

Detský domov Pečeňady

http://www.usmev.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=44


Sociálny čin roka 2014

Bratislava 2.10.2014 - Ocenenie  ministra práce SVaR SR pána Jána Richtera „Sociálny čin roka“ pod záštitou a za osobnej účasti predsedu vlády SR pána Roberta Fica našej kolegyne – profesionálnej mamičky pani Boženky Hrudkayovej, ktorá v DeD Púchov pracuje 34 rokov za jej dlhodobú úspešnú starostlivosť o deti aj s ťažkým zdravotným postihnutím a za nápomocnosť pri sanáciách do rodín.

DAR ROKA 2008

... výňatok z časopisu HUMANITA číslo 1-2/2009 z oceňovania DAR ROKA 2008...

Veľké ĎAKUJEM od Danky Zemanovej, riaditeľky Detského domova Púchov patrí kórejskej spoločnosti CARMEL Auto pôsobiacej v Žiline, osobitne jej prezidentovi Jong-Bum PARKOVI, ktorý daroval detskému domovu nové osobné auto KIA CEE´D Sporty Wagon v celkovej hodnote cca 18 000,-€. Staré auto domovu už pomaly dosluhuje a spôsobuje nemalé problémy, hlavne z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti, pri pravidelnom rozvoze detí na lekárske vyšetrenia a kontroly v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach mimo región Púchova – ako sú Banská Bystrica, Martin, Bratislava, keďže sa tu starajú prevažne o ťažko zdravotne postihnuté deti a tie potrebujú lekársku starostlivosť častejšie.

Ako prezradil pán Park: „Deti mám veľmi rád a aj moji zamestnanci sú ako moje deti“. „Tento príbeh je veľkým príkladom solidarity, pozitívneho postoja k potrebám a pomoci iným, ktorým treba pomáhať bez rozdielu viery, národnosti, veku či spoločenského postavenia“, dodala pani riaditeľka Zemanová.

Jong-Bum Park, predstaviteľ spoločnosti Carmel auto s.r.o. Žilina získal nomináciu Dar roka 2008 za darovanie osobného auta Detskému domovu v Púchove. Na obrázku s prezidentom SHR Ivanom Sýkorom.

DAR ROKA 2008

Posledný májový deň sa v parku za Detským domovom v Púchove pri príležitosti 85. výročia založenia detského domova vyhlásili a odovzdali ceny celoslovenskej výtvarnej súťaže Krídla fantázie 2017.

S jedinečnou myšlienkou spojenia niekoľkých navonok odlišných svetov prišlo občianske združenie PUART GALLERY, ktoré spoločne s Detským domovom Púchov a Centrom voľného času Včielka Púchov zorganizovali celoslovenskú výtvarnú súťaž pre žiakov základných a základných umeleckých škôl s názvom Krídla fantázie 2017.

Čítať viac: https://www.puchov.in/kridla-fantazie-2017-spojili-svet-vsetkych-deti/#prettyPhoto

O nás     |     História     |     Z nášho života     |     Občianske združenie     |     Napísali o nás     |     Dokumenty     |     Sponzori     |     Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Púchov
Štefánikova 832  
020 01 Púchov

Tel: +421 42 4631 244
Tel./Fax: +421 42 4642 378

IČO: 35 995 106

E-mail:
cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com

Copyright © 2021 dedpuchov.sk. Všetky práva vyhradené.